DRAMSKI STUDIO

Dramski studio osobit je oblik dramske edukacije i rada s djecom, mladeži i odraslima.

Rad se odvija u skupinama složenim po dobi polaznika (mlađa, školska, srednjoškolska, studentska, odrasla…) Skupina imati do 15 članova, a formirat će se prema broju zainteresiranih.

dramskiZADACI rada su razvijanje verbalnog izraza, imaginacije, opažanja, izražajnosti te smisla za druženje i zajednički rad, učenje pravila ponašanja pred publikom, učenje osnovnih zakonitosti glume i kazališta, upoznavanje specifičnosti redateljskog, dramaturškog, scenografsko-kostimografskog i glazbeno-scenskog stvaralaštva te razvijanje komplementarnih sposobnosti (likovne, plesne, glazbene).

METODE rada su usklađene s iskustvom i dobi skupina, no raznovrsne: dramske igre i vježbe, interpretativno čitanje, recitiranje, pričanje priča i rad s lutkama, gluma, pismena i usmena analiza vlastita i tuđeg rada, vježbe glasa i govora, osjetilne i doživljajne vježbe itd. Rezultate svog rada dramski studio pokazuje kroz ogledne satove, završne produkcije i predstave. Zanimljivo je naglasiti sljedeće: dramski studio ima cilj osposobljavanje za glumu i scenski nastup, ali on ima smisao i za one koji nemaju ambicije postati glumci jer kroz dramsko obrazovanje poboljšavaju se vlastite mogućnosti javnog nastupa i komunikacije, što je dragocjeno i u privatnom životu i u mnogim profesijama.

Rad se odvija po 2 sata tjedno u Domu kulture u Galženici, Trg S. Radića 5.
Cijena: 150 kuna na mjesec.

Prijave za dramski studio primamo u Pučkom otvorenom učilištu, Zagrebačka 37 i u Domu kulture, Trg Stjepana Radića 5.

UPIS U DRAMSKI STUDIO TIJEKOM CIJELE GODINE
01/ 6259-800, 622 11 22

Dramski studio:

Grupa godište 2006-2009     vodi Natalija Kos            ponedjeljkom i petkom 18.15 – 19.00

Grupa godište 2000- 2003    vodi Gabrijela Špehar   ponedjeljkom 19.30 – 21.00

Grupa godište 2003-2006     vodi Sandra Toplek        petkom 19.30 – 21.00